1400/12/16 - برگشت وجه کلاسهای کنسل شده

لطفاً جهت برگشت پول کلاسهای کنسل شده شماره حساب خود را به شماره 33253666اعلام کنید.با تشکر