شرایط و ضوابط

 • ضوابط و مقررات آموزش الکترونیکی  دوره های آموزشی مهندسان

  به منظور حفظ کیفیت مطلوب آموزشی در دوره های آموزش الکترونیکی که مطابق با سر فصل هاو عناوین موجود به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزشی مجری آمورشی برگزار می گردد ، رعایت نکات ذیل الزامی بوده و عدم رعایت ضوابط شرکت در دوره موجب حذف از سیستم آموزش مجازی دوره میگردد.

   

  - عناوین دوره های آموزشی بر اساس نام رشته و صلاحیت در جدول ثبت گردیده و هنگام ثبت نام به عناوین دوره ها دقت فرمایید.

  - دریافت کلمه عبور و رمز ورود جهت شرکت در دوره آموزشی از طریق مجری آموزشی الزامی بوده  و پیگیری لازم در صورت عدم دریافت در زمان مناسب توسط دانش پذیر  صورت پذیرد و در زمان مقرر در دوره آموزشی  حاضر گردد.

  - دانش پذیر می بایست شرایط لازم جهت استفاده از آموزش الکترونیکی ( سخت افزار مناسب و نرم افزار به روز  بر بستر اینترنت) را جهت شرکت در دوره فراهم آورد و مسئولیت آن بر عهده ایشان می باشد.

  - ضمن تاکید بر رعایت کامل سرفصل دوره های آموزشی و ارائه آن توسط مدرسان در زمان مصوب مفید دوره الزامی می باشد .

   - به استناد بخشنامه شماره 91/420/51291 مورخ 17/8/91 غیبت بیش از حد مجاز دانش پذیر در دوره های الکترونیکی موجب محرومیت از دوره خواهد شد ، لذا ضمن تاکید بر حضور دائم شرکت کنندگان و لزوم حضور و غیاب در طی مدت برگزاری دوره ها حداکثر مدت زمان مجاز غیبت یک چهارم مدت دوره خواهد بود و در صورت غیبت بیش از مدت مجاز شرکت کننده می بایست مجددا در دوره شرکت نماید.

  - بدیهی است شرکت همزمان در بیش از یک دوره آموزشی امکان پذیر نبوده و موجب محرومیت از دوره های آموزشی می گردد.

  - سنجش پایان دوره های آموزشی بصورت الکترونیکی  پس از اتمام دوره برگزار شده و دانش پذیر می تواند در صورت عدم موفقیت در سنجش پایان دوره صرفا یکبار در آزمون مجدد شرکت نماید.

  - به منظور انجام نظارت عالیه بر حسن اجرای دوره ها ، ارزیابی و نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره های آموزشی ، نحوه تدریس مدرسان ، محتوای آموزشی ارائه شده و و عملکرد و امکانات مجریان آموزشی دسترسی به سامانه آموزش الکترونیک توسط اداره کل راه و شهرسازی، کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در طول دوره ایجاد شده است و فیلم ضبط شده هردوره به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارسال می گردد.

   

  - فضای مشارکت از طریق پرسش و پاسخ در سامانه آموزشی جهت حضور مستمر دانش پذیر درخصوص محتوای آموزشی ایجاد گردیده است و هرگونه پرسش و پاسخ نامرتبط با محتوای آموزشی نهی گردیده است. 

  - چنانچه بعد از ثبت‌نام، داوطلب به هر دلیل امکان حضور در دوره را نداشته باشد، حداکثر فرصت برای انصراف تا ۴۸ ساعت قبل از  تشکیل اولین جلسه دوره می‌باشد. در غیر اینصورت، هیچ هزینه‌ای مرجوع نمی‌گردد.

 • -ثبت نام در دوره ای به منزله پذیرش شرایط و ضوابط می باشد.


 • تایید شرایط*
  • ✅ ضوابط و مقررات را پذیرفته و متعهد می گردم
  • ❌ ضوابط و مقررات را نپذیرفته و متعهد نمی گردم
  •