عنوان : مصالح و فناوری های نوین ساخت

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/07/25 - 1401/07/27

قیمت : 3,000,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای دوشنبه 1401/07/25 و چهارشنبه 1401/07/27 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
عمران - نظارت پایه 3 به 2