عنوان : سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/07/27 - 1401/07/30

قیمت : 4,500,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای چهارشنبه 1401/07/27 ، پنجشنبه 1401/07/28 و شنبه 1401/07/30 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
عمران - محاسبات(طراحی) 2 به 1