عنوان : بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/08/10 - 1401/08/12

قیمت : 3,000,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای سه شنبه 1401/08/10 و پنجشنبه 1401/08/12 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
برق - ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2