عنوان : مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/08/18 - 1401/08/19

قیمت : 3,000,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای چهارشنبه 1401/08/18 و پنجنبه 1401/08/19 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
معماری ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2