عنوان : الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/08/01 - 1401/08/03

قیمت : 3,000,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای یکشنبه 1401/08/01 و سه شنبه 1401/08/03 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
معماری ارتقاء پایه طراحی و نظارت 2 به 1