عنوان : تاسیسات بهداشتی

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/07/30 - 1401/08/01

قیمت : 3,000,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای شنبه 1401/07/30 و یکشنبه 1401/08/01 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
مکانیک - ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2