عنوان : عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

تاریخ : 1401/08/04 - 1401/08/05

قیمت : 3,000,000 ریال
ساعت برگزاری : روزهای چهارشنبه 1401/08/04 و پنجشنبه 1401/08/05 از ساعت 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری.
توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
مکانیک - ارتقاء پایه طراحی و نظارت 2 به 1