عنوان : دوره ورود به حرفه اجرا-پائیز 1401

نام مدرس :

مکان برگزاری : دانشکده فنی امام محمدباقر(ع)ساری

تاریخ : 1401/08/11 - 1401/08/24

قیمت : 11,000,000 ریال
ساعت برگزاری : از روز چهارشنبه 1401/08/11 لغایت سه شنبه 1401/08/24 شامل 10 دوره و به مدت 76 ساعت. ساعت برگزاری کلاس ها 08:30 لغایت 15:30 در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری. توضیحات : به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد.
توضیحات : هزینه حضور در دوره مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان می باشد و 1000 تومان مبلغ پرداختی بابت پیش ثبت نام می باشد. مابقی مبلغ را باید روز شروع دوره از طریق دستگاه پوز پرداخت نمائید. به همراه داشتن کارت شناسائی عکس دار الزامی می باشد. جزئیات روزها و ساعات برگزاری کلاس ها : نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان مورخ 11 آبان - آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مورخ 14 و 15 آبان - نکات تاسیسات مکانیکی ساختمان مورخ 16 آبان - نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه های نگهبان مورخ 17 آبان - نکات اجرایی پی های سطحی مورخ 18 آبان - نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی ، دیوارچینی ، سقف ، نازک کاری و نماسازی مورخ 19 آبان - نکات اجرایی سازه های بتن مسلح مورخ 21 آبان - نکات اجرایی سازه های فولادی مورخ 22 آبان - مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی مورخ 24 آبان صبح - مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه مورخ 24 آبان بعدازظهر.
ورود به حرفه اجرا